Zgodnie z regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” informujemy, że w związku z pandemią COVID-19 oraz restrykcjami, na które zdecydował się rząd, nasz Klub uzyskał Subwencję Finansową, której podmiotem udzielającym był Polski Fundusz Rozwoju.